Górnicy

Barbórka 2023

read more

Wycieczka do kopalni

W ramach realizacji zadania publicznego ,,Podtrzymywanie Górniczych Tradycji Regionu”, Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów Gwarek Brunatny zorganizowało wycieczkę do pobliskiej Kopalni KWB Bełchatów dla klas VIII szkół podstawowych Gminy Kleszczów. W dniu 25.09.2023 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, a w dniu 26.09.2023 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękińsku mieli możliwość zapoznania się z tajnikami funkcjonowania kopalni. Zwiedzanie poprzedzi...

read more

Zebranie Walne 2023

read more

Dzień Górnika 2022

Więcej szczegółów: 14.20 GOK Kleszczów, występ artystyczny. Bożena i Mirek Szołtysek – znani z Telewizji TVS. 15.45 Uroczysty przemarsz na dziedziniec Kościoła w Kleszczowie. Złożenie kwiatów pod figurą św. Barbary. Przywitanie uczestników przez Ks. Biskupa. 16.00 Występ przedszkolaków z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kleszczowie. Uroczysta Eucharystia w intencji górników i ich Rodzin pod przewodnictwem Biskupa Andrzeja Przybylskiego. ...

read more

Podtrzymywanie Górniczych Tradycji Regionu

W ramach zadania ,,Podtrzymywanie Górniczych Tradycji Regionu”, Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów Gwarek Brunatny” zorganizowało wycieczkę do KWB Bełchatów dla klas VIII szkół podstawowych Gminy Kleszczów. W dniu 23.09.2022r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie wraz z opiekunami (łącznie 52 osoby), a w dniu 26.09.2022r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękińsku (łącznie z opiekunami 34 osoby), mieli możliwość zapoznania się z tajnikami funkcjonowan...

read more

Klub Honorowych Krwiodawców

W dniu 18 września w Kościele w Kleszczowie odbyła się uroczysta msza św z okazji 15 lecia powstania Gminnego Klubu Honorowych Krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża w Kleszczowie. Na uroczystości były obecne poczty sztandarowe Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie i poczet Stowarzyszenia górników Gwaerk Brunatny. Podczas modlitwy uczestnicy mszy dziękowali za 15 lat działalności Klubu Krwiodawców oraz prosili o błogosławieństwo dla wszystkich Krwiodawców z tere...

read more

Barbórka 2021 – Życzenia

Przyjmijcie wyrazy szacunku za Waszą ciężką, ofiarną i niebezpieczną pracę, związaną z wydobyciem węgla. Barbórka jest świętem, które wyraża szacunek dla wysiłku górników i uznanie dla etosu pracy, nieodłącznie związanego z górnictwem. To również jedna z najpiękniejszych polskich tradycji. Życzę bezpiecznej, dającej satysfakcję pracy, górniczego szczęścia i wszelkiej pomyślności dla wszystkich Górników, pracowników kopalń i ich Rodzin....

read more

Dzień Górnika

Święto dnia Górnika w roku 2021 obchodzono uroczyście 27 listopada. przygotowano dla górniczej braci oraz mieszkańców Gminy Kleszczów występ zespołu Trojoki. Po części artystycznej z Gminnego Ośrodka Kultury uczestnicy wspólnie z orkiestrą dętą KWB Bełchatów przeszli na dziedziniec kościoła w Kleszczowie, gdzie znajduje się figura górniczej patronki św. Barbara. Uroczystości w kościele p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie rozpoczął ks. proboszcz, któr...

read more

Wycieczka do kopalni

Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów ,,Gwarek Brunatny” w ramach działań popularyzujących ,,Tradycje lokalne” zorganizowało wycieczkę dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych gminy Kleszczów do pobliskiej kopalni. Zadanie jest odpowiedzią na chęć poszerzenia wiedzy oraz informacji o lokalnej Kopalni, która na stałe wpisała się w mapę Polski i Europy. Odbiorcy projektu mieli możliwość zobaczenia przy pomocy techniki komputerowej jak wyglądał pro...

read more

Ognisko integracyjne 2021

W dn. 11 września 2021r w altanie biwakowej w Łuszczanowicach zostało zorganizowane ognisko integracyjne. W ognisku wzięło udział 60 osób, byli to członkowie Stowarzyszenia i ich rodziny.

read more

Wycieczka – Kotlina kłodzka

W dniu 16-17 czerwca odbył się wyjazd "Szlakiem śląskich kopalni"- Złoty Stok - Kotlina Kłodzka - Góry Stołowe. W wyjeździe uczestniczyło 40 osób, górnicy i ich rodziny, mieszkańcy gminy Kleszczów. W ramach wyjazdu realizowane jest zadanie publiczne pod tytułem : "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej", zgodnie z umową Nr ZOKP.524.5.2021 zawartą pomiędzy...

read more

Barbórka 2020 – obchody

W roku bieżącym obchody Święta Górników z uwagi na obecną sytuację odbyły się w zmienionej formule. Ograniczyły się do Mszy Świętej w intencji Górników,w dniu 04.12 o godzinie 16.00 w Kościele p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie. Uroczystą Eucharystię poprowadził Ksiądz Proboszcz Sławomir Bednarski. Przyjmijcie wyrazy szacunku za Waszą ciężką, ofiarną i niebezpieczną pracę, związaną z wydobyciem węgla. ...

read more

Wyzwanie dla „Tosi”

Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów "Gwarek Brunatny" podjęło wyzwanie! Pompujemy dla chorej Tosi i nominujemy "Koło Górników w Gorzkowicach".

read more

Wizyta Górnika w Żłobku

W tym roku członek naszego stowarzyszenia odwiedził Gminny Żłobek w Kleszczowie. Poniżej krótka fotorelacja. Zdjęcia udostępnione Stowarzyszeniu "Gwarek Brunatny" przez Gminny Żłobek w Kleszczowie.

read more

Barbórka 2019

"Gwarek Brunatny" 30 listopada 2019 roku Odbyły się obchody Święta Górników - Barbórka. Uroczyste świętowanie rozpoczęto w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie przedstawieniem kabaretowo - muzyczne w stylu Śląskim. 14.30 - 15.40 - występ zespołu "Wesoły Masorz" z programem pt. "Biesiada Barbórkowa". Występ odbył się w GOK Kleszczów. 15.50 - przemarsz na dziedziniec kościoła w Kleszczowie. Porządek przemarszu: poczty sztandar...

read more

Święto Odzyskania Niepodległości

Program uroczystości: Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele NMP Anielskiej w Kleszczowie.Montaż słowno - muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie.Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.Dla wszystkich uczestników uroczystości - "Strażacka Grochówka", przygotowana przez OSP z Gminy Kleszczów.   Poniżej znaleźć można krótką fotorelację z przebiegu uroczystości, w której również wzięli...

read more

Książ – Wałbrzych – Walim

Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów zorganizowało wycieczkę dla mieszkańców Gminy Kleszczów. Wycieczka była składową projektu pt. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Tytuł zadania: „Lokalna Rzeczpospolita górnictwem stoi – górnictwo fundamentem rodzimych tradycji i pokoleń...

read more

Wycieczka ”Szlakiem śląskich kopalni”.

Stowarzyszenie "Gwarek Brunatny" zorganizowało 2-dniowy wyjazd ''Szlakiem śląskich kopalni''. Termin wyjazdu 6-7 września 2018r. Wyjazd był dotowany z zadania publicznego ,,Górnictwo tradycją regionu". Pełną relację znaleźć możecie Państwo pod linkiem WYCIECZKA, lub bezpośrednio z menu "media".

read more

Partnerzy

© Gwarek Brunatny . All Rights Reserved.
 
Background
Color scheme