Górnicy

Wycieczka do kopalni

Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów ,,Gwarek Brunatny” w ramach działań popularyzujących ,,Tradycje lokalne” zorganizowało wycieczkę dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych gminy Kleszczów do pobliskiej kopalni. Zadanie jest odpowiedzią na chęć poszerzenia wiedzy oraz informacji o lokalnej Kopalni, która na stałe wpisała się w mapę Polski i Europy. Odbiorcy projektu mieli możliwość zobaczenia przy pomocy techniki komputerowej jak wyglądał pro...

read more

Dzień Górnika

read more

Ognisko integracyjne 2021

W dn. 11 września 2021r w altanie biwakowej w Łuszczanowicach zostało zorganizowane ognisko integracyjne. W ognisku wzięło udział 60 osób, byli to członkowie Stowarzyszenia i ich rodziny.

read more

Wycieczka – Kotlina kłodzka

W dniu 16-17 czerwca odbył się wyjazd "Szlakiem śląskich kopalni"- Złoty Stok - Kotlina Kłodzka - Góry Stołowe. W wyjeździe uczestniczyło 40 osób, górnicy i ich rodziny, mieszkańcy gminy Kleszczów. W ramach wyjazdu realizowane jest zadanie publiczne pod tytułem : "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej", zgodnie z umową Nr ZOKP.524.5.2021 zawartą pomiędzy...

read more

Ogłoszenie Zarządu Stowarzyszenia

UWAGA W oparciu o Regulacje z art.. 27 Tarczy 4.0 dla Stowarzyszeń i Fundacji (ustawa o stowarzyszeniach - art. 10 pkt 1 b) i w związku z sytuacją pandemiczną w kraju oraz brakiem możliwości zwołania bezpiecznego epidemicznie Walnego Zebrania Członków, zarząd Stowarzyszenia Górników Gminy Kleszczów ,,Gwarek Brunatny'' podjął uchwałę o przedłużeniu kadencji zarządu do 60 dni po ogłoszeniu zakończenia pandemii.

read more

Barbórka 2020 – obchody

W roku bieżącym obchody Święta Górników z uwagi na obecną sytuację odbyły się w zmienionej formule. Ograniczyły się do Mszy Świętej w intencji Górników,w dniu 04.12 o godzinie 16.00 w Kościele p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie. Uroczystą Eucharystię poprowadził Ksiądz Proboszcz Sławomir Bednarski. Przyjmijcie wyrazy szacunku za Waszą ciężką, ofiarną i niebezpieczną pracę, związaną z wydobyciem węgla. ...

read more

Uwaga – nowy statut

Zgodnie z uchwałą z zebrania walnego członków stowarzyszenia dokonano zmiany statutu. KRS dokonał zmian w statucie dnia 10.06.2020. W sprawach majątku stowarzyszenia wszelkie operacje mogą odbyć się z wyłączeniem skarbnika. Zwiększono również zakres źródeł powstawania majątku stowarzyszenia. Zmieniono następujące punkty:- § 27 pkt. 1,- § 28 pkt.1. Statut po zmianie znajduje się w załączniku. KRSPobierz Statut-zmianyPobierz

read more

Barbórka 2019

"Gwarek Brunatny" 30 listopada 2019 roku Odbyły się obchody Święta Górników - Barbórka. Uroczyste świętowanie rozpoczęto w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie przedstawieniem kabaretowo - muzyczne w stylu Śląskim. 14.30 - 15.40 - występ zespołu "Wesoły Masorz" z programem pt. "Biesiada Barbórkowa". Występ odbył się w GOK Kleszczów. 15.50 - przemarsz na dziedziniec kościoła w Kleszczowie. Porządek przemarszu: poczty sztandar...

read more

Książ – Wałbrzych – Walim

Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów zorganizowało wycieczkę dla mieszkańców Gminy Kleszczów. Wycieczka była składową projektu pt. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Tytuł zadania: „Lokalna Rzeczpospolita górnictwem stoi – górnictwo fundamentem rodzimych tradycji i pokoleń...

read more

Partnerzy

© Gwarek Brunatny . All Rights Reserved.
 
Background
Color scheme