Górnicy

Ogłoszenie Zarządu Stowarzyszenia

UWAGA W oparciu o Regulacje z art.. 27 Tarczy 4.0 dla Stowarzyszeń i Fundacji (ustawa o stowarzyszeniach - art. 10 pkt 1 b) i w związku z sytuacją pandemiczną w kraju oraz brakiem możliwości zwołania bezpiecznego epidemicznie Walnego Zebrania Członków, zarząd Stowarzyszenia Górników Gminy Kleszczów ,,Gwarek Brunatny'' podjął uchwałę o przedłużeniu kadencji zarządu do 60 dni po ogłoszeniu zakończenia pandemii.

read more

Uwaga – nowy statut

Zgodnie z uchwałą z zebrania walnego członków stowarzyszenia dokonano zmiany statutu. KRS dokonał zmian w statucie dnia 10.06.2020. W sprawach majątku stowarzyszenia wszelkie operacje mogą odbyć się z wyłączeniem skarbnika. Zwiększono również zakres źródeł powstawania majątku stowarzyszenia. Zmieniono następujące punkty:- § 27 pkt. 1,- § 28 pkt.1. Statut po zmianie znajduje się w załączniku. KRSPobierz Statut-zmianyPobierz

read more

Partnerzy

© Gwarek Brunatny . All Rights Reserved.
 
Background
Color scheme