Wycieczka 2018 – „Górnictwo tradycją regionu”.

Poniżej

                                    znajdą Państwo krótką fotorelację z wycieczki do kopalni Guido i Elektrowni Porąbka – Żar.

W dniu 6 – 7 Września 2018 roku

                    Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny” zorganizowało dla swoich członków i mieszkańców gminy Kleszczów wyjazd pod hasłem „Szlakiem śląskich kopalni”.

Wycieczka miała na celu kultywowanie tradycji górniczych, przybliżenie mieszkańcom gminy kleszczów wiedzy na temat pracy w kopalni i górnictwa, m.in. Kopalni Guido i Elektrowni Porąbka – Żar. Uczestnicy mogli zobaczyć jak wyglądały początki górnictwa głębinowego, okres mechanizacji, postępu technologicznego oraz najważniejsze okresy kultu św. Barbary.

Charakterystyka elektrowni szczytowo – pompowej, geneza jej powstania oraz zasada działania to tylko niektóre z punktów programu.

Wycieczka została dotowana z zadania publicznego „Górnictwo tradycją regionu”.

Fotorelacja


Partnerzy

© Gwarek Brunatny . All Rights Reserved.
 
Background
Color scheme